SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy 23/15/010/69
Číslo 23/15/010/69
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Predmet Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Cena 0
Dátum uzavretia 19.10.2023
Dátum zverejnenia 19.10.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
14.6.2024
Zmluva č.659/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
Nitriansky samosprávny kraj
Detail zmluvy 659/2024/OSČ
Číslo 659/2024/OSČ
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Nitriansky samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37861298
Názov Zmluva č.659/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
Predmet Zmluva č.659/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
Cena 5000
Dátum uzavretia 7.6.2024
Dátum zverejnenia 14.6.2024
10.6.2024
Zmluva o dielo č.1/5/2024
Superyde Group Lučenec s.r.o.
Detail zmluvy 1/5/2024
Číslo 1/5/2024
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Superyde Group Lučenec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 56249177
Názov Zmluva o dielo č.1/5/2024
Predmet Zmluva o dielo č.1/5/2024
Cena 92073.54
Dátum uzavretia 29.5.2024
Dátum zverejnenia 10.6.2024
14.5.2024
Mbdátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania.
VEROBS s.r.o.
Detail zmluvy 14052024
Číslo 14052024
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 VEROBS s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46959998
Názov Mbdátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania.
Predmet Mbdátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania.
Cena 100
Dátum uzavretia 14.5.2024
Dátum zverejnenia 14.5.2024
9.5.2024
Zmluva o poskytovaní služieb
PROGRANT, s.r.o.
Detail zmluvy 45
Číslo 45
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 PROGRANT, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 51951380
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Cena 289
Dátum uzavretia 7.5.2024
Dátum zverejnenia 9.5.2024
25.3.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 1
Číslo 1
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Cena 0
Dátum uzavretia 25.3.2024
Dátum zverejnenia 25.3.2024
21.3.2024
Zmluva č.1424064 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dobrovaľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1424064
Číslo 1424064
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Dobrovaľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č.1424064 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet Zmluva č.1424064 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Cena 1400
Dátum uzavretia 21.3.2024
Dátum zverejnenia 21.3.2024
1.3.2024
Darovacia zmluva na peňažný dar
Nadácia Pro Patria
Detail zmluvy 2/2024
Číslo 2/2024
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Nadácia Pro Patria
Zmluvná strana 2 IČO 52766390
Názov Darovacia zmluva na peňažný dar
Predmet Darovacia zmluva na peňažný dar
Cena 2000
Dátum uzavretia 29.2.2024
Dátum zverejnenia 1.3.2024
27.2.2024
Zmluva o dielo
DEDRA TRUST s.r.o.
Detail zmluvy 1/1/2024
Číslo 1/1/2024
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 DEDRA TRUST s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31602142
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 9920
Dátum uzavretia 29.1.2024
Dátum zverejnenia 27.2.2024
29.1.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OZ PAŽITE rok 2024
OZ PAŽITE
Detail zmluvy 2912023PAŽITE
Číslo 2912023PAŽITE
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 OZ PAŽITE
Zmluvná strana 2 IČO 42369045
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OZ PAŽITE rok 2024
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OZ PAŽITE rok 2024
Cena 1000
Dátum uzavretia 29.12.2023
Dátum zverejnenia 29.1.2024
29.1.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na podporu športu
OZ Pumba
Detail zmluvy 2912024Pumba
Číslo 2912024Pumba
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 OZ Pumba
Zmluvná strana 2 IČO 54086647
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na podporu športu
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na podporu športu
Cena 1000
Dátum uzavretia 29.12.2023
Dátum zverejnenia 29.1.2024
29.1.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na podporu kultúry
FS - Čakanka
Detail zmluvy 2922024Čakanka
Číslo 2922024Čakanka
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 FS - Čakanka
Zmluvná strana 2 IČO 42046181
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na podporu kultúry
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na podporu kultúry
Cena 500
Dátum uzavretia 29.12.2023
Dátum zverejnenia 29.1.2024
11.1.2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov - oprava
Agrobiz, s.r.o.
Detail zmluvy 1/10/2023 -Oprava
Číslo 1/10/2023 -Oprava
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Agrobiz, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 54464129
Názov Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov - oprava
Predmet Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov - oprava
Cena 300
Dátum uzavretia 30.10.2023
Dátum zverejnenia 11.1.2024
Dátum účinnosti 1.11.2023
2.1.2024
Zmluva o dielo - kybernetická bezpečnosť
Dobraobec Digital s.r.o.
Detail zmluvy 19122023
Číslo 19122023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Dobraobec Digital s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 55883061
Názov Zmluva o dielo - kybernetická bezpečnosť
Predmet Zmluva o dielo - kybernetická bezpečnosť
Cena 25
Dátum uzavretia 25.12.2023
Dátum zverejnenia 2.1.2024
21.12.2023
Zmluva o dielo 11/2023
IB mont, s.r.o.
Detail zmluvy Zmluva o dielo 11/2023
Číslo Zmluva o dielo 11/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 IB mont, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36611573
Názov Zmluva o dielo 11/2023
Predmet Zmluva o dielo 11/2023
Cena 5619.17
Dátum uzavretia 20.12.2023
Dátum zverejnenia 21.12.2023
18.12.2023
Darovacia zmluva
SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Detail zmluvy SITB-OO2-2023/001353-003
Číslo SITB-OO2-2023/001353-003
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 18.12.2023
Dátum zverejnenia 18.12.2023
6.12.2023
Dodatok k Zmluve o dielo č.9-Čaka /2011
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Detail zmluvy 6-Čaka/2011
Číslo 6-Čaka/2011
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31440290
Názov Dodatok k Zmluve o dielo č.9-Čaka /2011
Predmet Dodatok k Zmluve o dielo č.9-Čaka /2011
Cena 0
Dátum uzavretia 27.11.2023
Dátum zverejnenia 6.12.2023
22.11.2023
Kúpna zmluva
TOP CREDIT, s.r.o.
Detail zmluvy 1/11/2023
Číslo 1/11/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 TOP CREDIT, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 35789298
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 1704
Dátum uzavretia 22.11.2022
Dátum zverejnenia 22.11.2023
31.10.2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Agrobiz, s.r.o.
Detail zmluvy 1/10/2023
Číslo 1/10/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Agrobiz, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 54464129
Názov Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Predmet Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Cena 300
Dátum uzavretia 30.10.2023
Dátum zverejnenia 31.10.2023
Dátum účinnosti 1.11.2023
31.10.2023
Zmluva č.5/1000207441 o dodávke vodyz verejného vodovodu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy 5/1000207441
Číslo 5/1000207441
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36550949
Názov Zmluva č.5/1000207441 o dodávke vodyz verejného vodovodu
Predmet Zmluva č.5/1000207441 o dodávke vodyz verejného vodovodu
Cena 0
Dátum uzavretia 29.10.2023
Dátum zverejnenia 31.10.2023
27.10.2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy 5/1000207519
Číslo 5/1000207519
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36550949
Názov Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Predmet Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Cena 0
Dátum uzavretia 23.10.2023
Dátum zverejnenia 27.10.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00