SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy 2023040
Číslo 2023040
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o prepojení zverejňovanie dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Predmet Zmluva o prepojení zverejňovanie dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Cena 150
Dátum uzavretia 16.1.2023
Dátum zverejnenia 30.1.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
6.12.2023
Dodatok k Zmluve o dielo č.9-Čaka /2011
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Detail zmluvy 6-Čaka/2011
Číslo 6-Čaka/2011
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31440290
Názov Dodatok k Zmluve o dielo č.9-Čaka /2011
Predmet Dodatok k Zmluve o dielo č.9-Čaka /2011
Cena 0
Dátum uzavretia 27.11.2023
Dátum zverejnenia 6.12.2023
22.11.2023
Kúpna zmluva
TOP CREDIT, s.r.o.
Detail zmluvy 1/11/2023
Číslo 1/11/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 TOP CREDIT, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 35789298
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 1704
Dátum uzavretia 22.11.2022
Dátum zverejnenia 22.11.2023
31.10.2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Agrobiz, s.r.o.
Detail zmluvy 1/10/2023
Číslo 1/10/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Agrobiz, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 54464129
Názov Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Predmet Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
Cena 300
Dátum uzavretia 30.10.2023
Dátum zverejnenia 31.10.2023
Dátum účinnosti 1.11.2023
31.10.2023
Zmluva č.5/1000207441 o dodávke vodyz verejného vodovodu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy 5/1000207441
Číslo 5/1000207441
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36550949
Názov Zmluva č.5/1000207441 o dodávke vodyz verejného vodovodu
Predmet Zmluva č.5/1000207441 o dodávke vodyz verejného vodovodu
Cena 0
Dátum uzavretia 29.10.2023
Dátum zverejnenia 31.10.2023
27.10.2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy 5/1000207519
Číslo 5/1000207519
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36550949
Názov Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Predmet Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Cena 0
Dátum uzavretia 23.10.2023
Dátum zverejnenia 27.10.2023
26.10.2023
Kúpna zmluva
Milan Viglaš, Hana Viglašová
Detail zmluvy 10/2023
Číslo 10/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Milan Viglaš, Hana Viglašová
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 1879.68
Dátum uzavretia 26.10.2023
Dátum zverejnenia 26.10.2023
23.10.2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Slovenská agentúra životného prostredia
Detail zmluvy POD 18/2023
Číslo POD 18/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Slovenská agentúra životného prostredia
Zmluvná strana 2 IČO 00626031
Názov Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Predmet Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Cena 8000
Dátum uzavretia 12.10.2023
Dátum zverejnenia 23.10.2023
19.10.2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Detail zmluvy 23/15/010/69
Číslo 23/15/010/69
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Predmet Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Cena 0
Dátum uzavretia 19.10.2023
Dátum zverejnenia 19.10.2023
14.9.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Nitriansky samosprávny kraj
Detail zmluvy 692023
Číslo 692023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Nitriansky samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37861298
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie
Cena 5000
Dátum uzavretia 6.9.2023
Dátum zverejnenia 14.9.2023
Dátum účinnosti 12.9.2023
8.9.2023
Dodatok č.2 k poistnej zmluve
UNION poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 11-416292
Číslo 11-416292
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 UNION poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31322051
Názov Dodatok č.2 k poistnej zmluve
Predmet Dodatok č.2 k poistnej zmluve
Cena 57.60
Dátum uzavretia 7.9.2023
Dátum zverejnenia 8.9.2023
6.9.2023
Podpora pomáhajúcich profesií 3
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Detail zmluvy 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_207
Číslo 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_207
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Zmluvná strana 2 IČO 00164348
Názov Podpora pomáhajúcich profesií 3
Predmet Podpora pomáhajúcich profesií 3
Cena 0
Dátum uzavretia 7.8.2023
Dátum zverejnenia 6.9.2023
17.8.2023
Hromadná licenčná zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Detail zmluvy VP/23/56382/001
Číslo VP/23/56382/001
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Zmluvná strana 2 IČO 00178454
Názov Hromadná licenčná zmluva
Predmet Hromadná licenčná zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 17.8.2023
Dátum zverejnenia 17.8.2023
14.8.2023
Zmluva č.5/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Detail zmluvy 52023
Číslo 52023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31440289
Názov Zmluva č.5/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom
Predmet Zmluva č.5/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom
Cena 0
Dátum uzavretia 4.8.2023
Dátum zverejnenia 14.8.2023
17.7.2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 072023
Číslo 072023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Cena 0
Dátum uzavretia 17.7.2023
Dátum zverejnenia 17.7.2023
11.7.2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovedenej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Detail zmluvy ZO/2018A15156-1
Číslo ZO/2018A15156-1
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 osobnyudaj.sk, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 50528041
Názov Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovedenej osoby
Predmet Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovedenej osoby
Cena 58.80
Dátum uzavretia 30.6.2023
Dátum zverejnenia 11.7.2023
7.7.2023
Zmluva č.274/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
Nitriansky samosprávny kraj
Detail zmluvy 274/2023/ŠKOLaŠ
Číslo 274/2023/ŠKOLaŠ
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Nitriansky samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37861298
Názov Zmluva č.274/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
Predmet Zmluva č.274/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
Cena 800
Dátum uzavretia 28.6.2023
Dátum zverejnenia 7.7.2023
21.6.2023
Kúpna zmluva
Ľubomíra Sádovská
Detail zmluvy 21062023
Číslo 21062023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Ľubomíra Sádovská
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 21000
Dátum uzavretia 21.6.2023
Dátum zverejnenia 21.6.2023
15.6.2023
Poistenie majetku
UNION poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 11-416292
Číslo 11-416292
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 UNION poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31322051
Názov Poistenie majetku
Predmet Poistenie majetku
Cena 151.88
Dátum uzavretia 14.6.2023
Dátum zverejnenia 15.6.2023
29.5.2023
Povinné zmluvné poistenie
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 72901167
Číslo 72901167
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31595544
Názov Povinné zmluvné poistenie
Predmet Povinné zmluvné poistenie
Cena 18
Dátum uzavretia 24.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
19.5.2023
Kúpna zmluva
Ľubomíra Sádovská
Detail zmluvy 2/05/2023
Číslo 2/05/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Ľubomíra Sádovská
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 376.20
Dátum uzavretia 19.5.2023
Dátum zverejnenia 19.5.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00