SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
15.11.2022
Certifikát pre elektronickú pečať
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy RA-SNCA/20195741
Číslo RA-SNCA/20195741
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
Predmet Certifikát pre elektronickú pečať
Cena bezodplatne
Dátum uzavretia 11.10.2022
Dátum zverejnenia 15.11.2022
Dátum účinnosti 15.11.2022
Dátum ukončenia 15.11.2022
7.11.2022
Dohoda č. 22/15/010/44
neuvedený
Detail zmluvy Dohoda č. 22/15/010/44
Číslo Dohoda č. 22/15/010/44
Názov Dohoda č. 22/15/010/44
Predmet Dohoda č. 22/15/010/44
Dátum uzavretia 7.11.2022
Dátum zverejnenia 7.11.2022
Dátum účinnosti 7.11.2022
Dátum ukončenia 7.11.2022
5.10.2022
Kúpna zmluva
Ladislav Hanus
Detail zmluvy 012022
Číslo 012022
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Ladislav Hanus
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 196,68
Dátum uzavretia 5.10.2022
Dátum zverejnenia 5.10.2022
28.9.2022
Zmluva o poskytnutí služby
Gemini Group s.r.o.
Detail zmluvy 16082022C
Číslo 16082022C
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Gemini Group s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36846243
Názov Zmluva o poskytnutí služby
Predmet Zmluva o poskytnutí služby
Cena 20
Dátum uzavretia 27.9.2022
Dátum zverejnenia 28.9.2022
Dátum účinnosti 29.9.2022
Poznámka Suma 20.- EUR bez DPH za 1 odpracovanú hodinu počas fyzickej realizácie projektu
5.9.2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1/10/2021
IB mont, s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok č.2 k zmluve č.1/10/2021
Číslo Dodatok č.2 k zmluve č.1/10/2021
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 IB mont, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36611573
Názov Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1/10/2021
Predmet Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1/10/2021
Cena 0
Dátum uzavretia 5.9.2022
Dátum zverejnenia 5.9.2022
Dátum účinnosti 6.9.2022
22.8.2022
Zmluva o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Čaka uzatvorená v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Detail zmluvy Zmluva 22.08.2022
Číslo Zmluva 22.08.2022
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44078129
Názov Zmluva o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Čaka uzatvorená v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Predmet Zmluva o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Čaka uzatvorená v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Cena 17064
Dátum uzavretia 22.8.2022
Dátum zverejnenia 22.8.2022
22.8.2022
Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci Čaka uzatvorená v zmysle §269 odst.2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Detail zmluvy Zmluva z 22.08.2022
Číslo Zmluva z 22.08.2022
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44078129
Názov Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci Čaka uzatvorená v zmysle §269 odst.2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Predmet Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci Čaka uzatvorená v zmysle §269 odst.2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Cena 60504
Dátum uzavretia 22.8.2022
Dátum zverejnenia 22.8.2022
15.8.2022
Príkazná zmluva č.15/VO/02/2022/EL
Komunál-Servis, s.r.o.
Detail zmluvy 15/VO/02/2022/EL
Číslo 15/VO/02/2022/EL
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Komunál-Servis, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 51115026
Názov Príkazná zmluva č.15/VO/02/2022/EL
Predmet Príkazná zmluva č.15/VO/02/2022/EL
Cena 1500
Dátum uzavretia 3.8.2022
Dátum zverejnenia 15.8.2022
Dátum účinnosti 16.8.2022
3.8.2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22160034
Nadácia ZSE
Detail zmluvy 22160034
Číslo 22160034
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Nadácia ZSE
Zmluvná strana 2 IČO 42364248
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22160034
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22160034
Cena 0
Dátum uzavretia 3.8.2022
Dátum zverejnenia 3.8.2022
Dátum účinnosti 3.8.2022
2.8.2022
Licenčná zmluva
eSYST, s.r.o.
Detail zmluvy Licenčná zmluva
Číslo Licenčná zmluva
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 eSYST, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 50139088
Názov Licenčná zmluva
Predmet Licenčná zmluva
Cena 438.
Dátum uzavretia 2.8.2022
Dátum zverejnenia 2.8.2022
Dátum účinnosti 3.8.2022
14.7.2022
Zmluva o výpožičke
Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR
Detail zmluvy KRHZ-NR-VO-256-057/2022
Číslo KRHZ-NR-VO-256-057/2022
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Zmluva o výpožičke
Predmet Zmluva o výpožičke
Cena 0
Dátum uzavretia 29.6.2022
Dátum zverejnenia 14.7.2022
4.7.2022
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Detail zmluvy Dodatok č. 2
Číslo Dodatok č. 2
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00164348
Názov Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_99
Predmet Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
Dátum uzavretia 31.5.2022
Dátum zverejnenia 4.7.2022
Dátum účinnosti 1.9.2022
Dátum ukončenia 30.9.2023
16.6.2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
N.M.-Audit,spol. s r.o, audítorská spoločnosť
Detail zmluvy UDVA 209
Číslo UDVA 209
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 N.M.-Audit,spol. s r.o, audítorská spoločnosť
Zmluvná strana 2 IČO 36307874
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Cena 2160
Dátum uzavretia 6.6.2022
Dátum zverejnenia 16.6.2022
Dátum účinnosti 6.6.2022
9.6.2022
Dodatokč.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.ZDR-2018-A-03613-000
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
Detail zmluvy ZDR-2018-A-03613-000
Číslo ZDR-2018-A-03613-000
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44553412
Názov Dodatokč.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.ZDR-2018-A-03613-000
Predmet Dodatokč.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.ZDR-2018-A-03613-000
Cena 0
Dátum uzavretia 31.5.2022
Dátum zverejnenia 9.6.2022
Dátum účinnosti 1.6.2022
5.5.2022
Zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč.zák.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1422 067
Číslo 1422 067
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč.zák.
Predmet Zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč.zák.
Cena 1400
Dátum uzavretia 5.5.2022
Dátum zverejnenia 5.5.2022
Dátum účinnosti 5.5.2022
31.3.2022
Dobraobec
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dobraobec
Predmet Dobraobec
Dátum zverejnenia 31.3.2022
7.3.2022
Zmluva o dielo
Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 7.3.2022
2.3.2022
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
Predmet Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
Dátum zverejnenia 2.3.2022
24.2.2022
Zmluva o úvere č.114/001/22
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o úvere č.114/001/22
Predmet Zmluva o úvere č.114/001/22
Dátum zverejnenia 24.2.2022
2.2.2022
Kúpna zmluva - traktor ZETOR MAJOR CL 80
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva - traktor ZETOR MAJOR CL 80
Predmet Kúpna zmluva - traktor ZETOR MAJOR CL 80
Dátum zverejnenia 2.2.2022
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00