SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
2.12.2020
Zmluva o navratnej financnej vypomoci
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o navratnej financnej vypomoci
Predmet Zmluva o navratnej financnej vypomoci
Dátum zverejnenia 2.12.2020
30.11.2020
Zmluva č. 145692 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 145692 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Predmet Zmluva č. 145692 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Dátum zverejnenia 30.11.2020
30.11.2020
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Dátum zverejnenia 30.11.2020
27.11.2020
Zaradenie motorového vozidla - Traktor
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zaradenie motorového vozidla - Traktor
Predmet Zaradenie motorového vozidla - Traktor
Dátum zverejnenia 27.11.2020
26.11.2020
Zmluva o pripojení odberného miesta - Požiarna zbrojnica
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o pripojení odberného miesta - Požiarna zbrojnica
Predmet Zmluva o pripojení odberného miesta - Požiarna zbrojnica
Dátum zverejnenia 26.11.2020
12.11.2020
Zmluva č. 887/2020 o poskytnutí dotácie na projekt - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky kuchyne v KSC v Čake
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 887/2020 o poskytnutí dotácie na projekt - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky kuchyne v KSC v Čake
Predmet Zmluva č. 887/2020 o poskytnutí dotácie na projekt - Zníženie energetickej náročnosti prevádzky kuchyne v KSC v Čake
Dátum zverejnenia 12.11.2020
6.11.2020
Kúpna zmluva - MANNET s.r.o
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva - MANNET s.r.o
Predmet Kúpna zmluva - MANNET s.r.o
Dátum zverejnenia 6.11.2020
3.11.2020
Zmluva č. 124/2020 o poskytnutí dotácie na podporu športu
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 124/2020 o poskytnutí dotácie na podporu športu
Predmet Zmluva č. 124/2020 o poskytnutí dotácie na podporu športu
Dátum zverejnenia 3.11.2020
3.11.2020
Dohoda č. 20/15/010/10 uzavretá podľa §10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzii
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda č. 20/15/010/10 uzavretá podľa §10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzii
Predmet Dohoda č. 20/15/010/10 uzavretá podľa §10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzii
Dátum zverejnenia 3.11.2020
22.10.2020
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č.R -117/2020
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č.R -117/2020
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č.R -117/2020
Dátum zverejnenia 22.10.2020
2.10.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z NSK
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z NSK
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z NSK
Dátum zverejnenia 2.10.2020
1.10.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Čaka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Čaka
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Čaka
Dátum zverejnenia 1.10.2020
29.9.2020
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Predmet Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Dátum zverejnenia 29.9.2020
17.9.2020
Príkazná zmluva č. 08/VO/03/2020/POI
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Príkazná zmluva č. 08/VO/03/2020/POI
Predmet Príkazná zmluva č. 08/VO/03/2020/POI
Dátum zverejnenia 17.9.2020
31.8.2020
Dodatok č. 1/2020 K zmluve o zabezpečení stravovania
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1/2020 K zmluve o zabezpečení stravovania
Predmet Dodatok č. 1/2020 K zmluve o zabezpečení stravovania
Dátum zverejnenia 31.8.2020
26.8.2020
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - ENVIROPOL
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - ENVIROPOL
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - ENVIROPOL
Dátum zverejnenia 26.8.2020
26.8.2020
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do DS - KSC
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do DS - KSC
Predmet Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do DS - KSC
Dátum zverejnenia 26.8.2020
28.7.2020
ZoD Zniž.energet.nár.AB č.325 - práce naviac
neuvedený
Detail zmluvy
Názov ZoD Zniž.energet.nár.AB č.325 - práce naviac
Predmet ZoD Zniž.energet.nár.AB č.325 - práce naviac
Dátum zverejnenia 28.7.2020
29.6.2020
Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
Predmet Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
Dátum zverejnenia 29.6.2020
11.6.2020
Zmluva o výpožičke v Kultúrno-spoločenskom centre Čaka, číslo umluvy Z2020/01/KSC
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o výpožičke v Kultúrno-spoločenskom centre Čaka, číslo umluvy Z2020/01/KSC
Predmet Zmluva o výpožičke v Kultúrno-spoločenskom centre Čaka, číslo umluvy Z2020/01/KSC
Dátum zverejnenia 11.6.2020
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00