SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
11.4.2023
Zmluva o postúpení práv a povinností
Ing.Ivan Lubellan
Detail zmluvy 11042023
Číslo 11042023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Ing.Ivan Lubellan
Zmluvná strana 2 IČO 55269320
Názov Zmluva o postúpení práv a povinností
Predmet Zmluva o postúpení práv a povinností
Cena 0
Dátum uzavretia 1.3.2023
Dátum zverejnenia 11.4.2023
Dátum účinnosti 1.3.2023
31.3.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
Detail zmluvy ZDR-2023-A-07471-000
Číslo ZDR-2023-A-07471-000
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44553412
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet Zmluva o združenej dodávke elektriny
Cena 0
Dátum uzavretia 23.3.2023
Dátum zverejnenia 31.3.2023
24.3.2023
Zmluva o poskytovaní služieb
IJK-CONSULTING, s.r.o.
Detail zmluvy 24032023
Číslo 24032023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 IJK-CONSULTING, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 47459514
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Cena 5581,44
Dátum uzavretia 24.3.2023
Dátum zverejnenia 24.3.2023
24.2.2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Slovenská agentúra životného prostredia
Detail zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72/33
Číslo OPKZP-PO1-SC111-2021-72/33
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Slovenská agentúra životného prostredia
Zmluvná strana 2 IČO 00626031
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Cena 232763.16
Dátum uzavretia 17.2.2023
Dátum zverejnenia 24.2.2023
Dátum účinnosti 22.2.2023
23.2.2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
Obec Čaka
Detail zmluvy 23/15/054/56
Číslo 23/15/054/56
Zmluvná strana 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Ľ. Štúra 53, Levice
Zmluvná strana 1 IČO 30794536
Zmluvná strana 2 Obec Čaka
Zmluvná strana 2 IČO 00306843
Názov Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
Predmet Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 3)
Cena 10202.22
Dátum uzavretia 23.2.2023
Dátum zverejnenia 23.2.2023
Dátum účinnosti 24.2.2023
21.2.2023
Zmluva o dielo
IB mont, s.r.o.
Detail zmluvy 20/02/2023/01
Číslo 20/02/2023/01
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 IB mont, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36611573
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 175155
Dátum uzavretia 21.2.2023
Dátum zverejnenia 21.2.2023
21.2.2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
T-MAPY, s.r.o.
Detail zmluvy MSD_Čaka_01/3
Číslo MSD_Čaka_01/3
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 T-MAPY, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 43995186
Názov Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
Predmet Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
Cena 0
Dátum uzavretia 16.2.2023
Dátum zverejnenia 21.2.2023
21.2.2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
T-MAPY, s.r.o.
Detail zmluvy MSD_Čaka_01/2
Číslo MSD_Čaka_01/2
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 T-MAPY, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 43995187
Názov Zmluva o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
Predmet Zmluva o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
Cena 0
Dátum uzavretia 16.2.2023
Dátum zverejnenia 21.2.2023
21.2.2023
Zmluva o poskytovaní služieb
T-MAPY, s.r.o.
Detail zmluvy MSD_Čaka_01
Číslo MSD_Čaka_01
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 T-MAPY, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 43995187
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Cena 1410.56
Dátum uzavretia 16.2.2023
Dátum zverejnenia 21.2.2023
16.2.2023
Kúpna zmluva
TagriS s.r.o.
Detail zmluvy MM01.03/2023
Číslo MM01.03/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 TagriS s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46344011
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 15.2.2023
Dátum zverejnenia 16.2.2023
16.2.2023
Kúpna zmluva
TagriS s.r.o.
Detail zmluvy MM01.02/2023
Číslo MM01.02/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 TagriS s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46344012
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 15.2.2023
Dátum zverejnenia 16.2.2023
16.2.2023
Kúpna zmluva
Tagris s.r.o.
Detail zmluvy MM01.01/2023
Číslo MM01.01/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Tagris s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46344012
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 15.2.2023
Dátum zverejnenia 16.2.2023
8.2.2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Detail zmluvy KZP-PO4-SC431-2021-68/BNP5, Dodatok č.2
Číslo KZP-PO4-SC431-2021-68/BNP5, Dodatok č.2
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zmluvná strana 2 IČO 00002801
Názov Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Cena 0
Dátum uzavretia 6.2.2023
Dátum zverejnenia 8.2.2023
30.1.2023
Dodatok č.5/2022 k Zmluve o dielo č.6 - Čaka/2011
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok č.5/2022 k Zmluve o dielo č.6-Čaka/2011
Číslo Dodatok č.5/2022 k Zmluve o dielo č.6-Čaka/2011
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31440291
Názov Dodatok č.5/2022 k Zmluve o dielo č.6 - Čaka/2011
Predmet Dodatok č.5/2022 k Zmluve o dielo č.6 - Čaka/2011
Cena 0
Dátum uzavretia 30.11.0002
Dátum zverejnenia 30.1.2023
30.1.2023
Zmluva o nájme nájomného bytu - dodatok č.1(byt č.4)
Magdaléna Vincová
Detail zmluvy Dodatok č.1 - byt č.4
Číslo Dodatok č.1 - byt č.4
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Magdaléna Vincová
Názov Zmluva o nájme nájomného bytu - dodatok č.1(byt č.4)
Predmet Zmluva o nájme nájomného bytu - dodatok č.1(byt č.4)
Cena 155
Dátum uzavretia 30.1.2023
Dátum zverejnenia 30.1.2023
30.1.2023
Zmluva o nájme nájomného bytu - dodatok č.1(byt č.3)
Bianca Budová
Detail zmluvy Dodatok č.1 - byt č.3
Číslo Dodatok č.1 - byt č.3
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Bianca Budová
Názov Zmluva o nájme nájomného bytu - dodatok č.1(byt č.3)
Predmet Zmluva o nájme nájomného bytu - dodatok č.1(byt č.3)
Cena 155
Dátum uzavretia 18.1.2023
Dátum zverejnenia 30.1.2023
30.1.2023
Zmluva o nájme nájomného bytu - dodatok č.1(byt č.2)
Marek Krnčan
Detail zmluvy Dodatok č.1 - byt č.2
Číslo Dodatok č.1 - byt č.2
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Marek Krnčan
Názov Zmluva o nájme nájomného bytu - dodatok č.1(byt č.2)
Predmet Zmluva o nájme nájomného bytu - dodatok č.1(byt č.2)
Cena 155
Dátum uzavretia 16.1.2023
Dátum zverejnenia 30.1.2023
30.1.2023
Zmluva o nájme nájomného bytu - dodatok č.1(byt č.1)
Mgr. Drahuša Pintérová
Detail zmluvy Dodatok č.1 - byt č.1
Číslo Dodatok č.1 - byt č.1
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Mgr. Drahuša Pintérová
Názov Zmluva o nájme nájomného bytu - dodatok č.1(byt č.1)
Predmet Zmluva o nájme nájomného bytu - dodatok č.1(byt č.1)
Cena 155
Dátum uzavretia 27.1.2023
Dátum zverejnenia 30.1.2023
30.1.2023
Zmluva o prepojení zverejňovanie dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy 2023040
Číslo 2023040
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o prepojení zverejňovanie dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Predmet Zmluva o prepojení zverejňovanie dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Cena 150
Dátum uzavretia 16.1.2023
Dátum zverejnenia 30.1.2023
13.1.2023
Dodatok č.3 k Zmluve odielo č.1/10/2021
IB mont, s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/10/2021
Číslo Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.1/10/2021
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 IB mont, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36611573
Názov Dodatok č.3 k Zmluve odielo č.1/10/2021
Predmet Dodatok č.3 k Zmluve odielo č.1/10/2021
Cena 0
Dátum uzavretia 14.10.2022
Dátum zverejnenia 13.1.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00