SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
22.8.2022
Zmluva o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Čaka uzatvorená v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Detail zmluvy Zmluva 22.08.2022
Číslo Zmluva 22.08.2022
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44078129
Názov Zmluva o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Čaka uzatvorená v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Predmet Zmluva o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Čaka uzatvorená v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Cena 17064
Dátum uzavretia 22.8.2022
Dátum zverejnenia 22.8.2022
22.8.2022
Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci Čaka uzatvorená v zmysle §269 odst.2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Detail zmluvy Zmluva z 22.08.2022
Číslo Zmluva z 22.08.2022
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44078129
Názov Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci Čaka uzatvorená v zmysle §269 odst.2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Predmet Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci Čaka uzatvorená v zmysle §269 odst.2 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Cena 60504
Dátum uzavretia 22.8.2022
Dátum zverejnenia 22.8.2022
15.8.2022
Príkazná zmluva č.15/VO/02/2022/EL
Komunál-Servis, s.r.o.
Detail zmluvy 15/VO/02/2022/EL
Číslo 15/VO/02/2022/EL
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Komunál-Servis, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 51115026
Názov Príkazná zmluva č.15/VO/02/2022/EL
Predmet Príkazná zmluva č.15/VO/02/2022/EL
Cena 1500
Dátum uzavretia 3.8.2022
Dátum zverejnenia 15.8.2022
Dátum účinnosti 16.8.2022
3.8.2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22160034
Nadácia ZSE
Detail zmluvy 22160034
Číslo 22160034
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Nadácia ZSE
Zmluvná strana 2 IČO 42364248
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22160034
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22160034
Cena 0
Dátum uzavretia 3.8.2022
Dátum zverejnenia 3.8.2022
Dátum účinnosti 3.8.2022
2.8.2022
Licenčná zmluva
eSYST, s.r.o.
Detail zmluvy Licenčná zmluva
Číslo Licenčná zmluva
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 eSYST, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 50139088
Názov Licenčná zmluva
Predmet Licenčná zmluva
Cena 438.
Dátum uzavretia 2.8.2022
Dátum zverejnenia 2.8.2022
Dátum účinnosti 3.8.2022
14.7.2022
Zmluva o výpožičke
Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR
Detail zmluvy KRHZ-NR-VO-256-057/2022
Číslo KRHZ-NR-VO-256-057/2022
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Zmluva o výpožičke
Predmet Zmluva o výpožičke
Cena 0
Dátum uzavretia 29.6.2022
Dátum zverejnenia 14.7.2022
4.7.2022
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Detail zmluvy Dodatok č. 2
Číslo Dodatok č. 2
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO 00164348
Názov Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_99
Predmet Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
Dátum uzavretia 31.5.2022
Dátum zverejnenia 4.7.2022
Dátum účinnosti 1.9.2022
Dátum ukončenia 30.9.2023
16.6.2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
N.M.-Audit,spol. s r.o, audítorská spoločnosť
Detail zmluvy UDVA 209
Číslo UDVA 209
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 N.M.-Audit,spol. s r.o, audítorská spoločnosť
Zmluvná strana 2 IČO 36307874
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Cena 2160
Dátum uzavretia 6.6.2022
Dátum zverejnenia 16.6.2022
Dátum účinnosti 6.6.2022
9.6.2022
Dodatokč.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.ZDR-2018-A-03613-000
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
Detail zmluvy ZDR-2018-A-03613-000
Číslo ZDR-2018-A-03613-000
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 44553412
Názov Dodatokč.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.ZDR-2018-A-03613-000
Predmet Dodatokč.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.ZDR-2018-A-03613-000
Cena 0
Dátum uzavretia 31.5.2022
Dátum zverejnenia 9.6.2022
Dátum účinnosti 1.6.2022
5.5.2022
Zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč.zák.
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1422 067
Číslo 1422 067
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč.zák.
Predmet Zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč.zák.
Cena 1400
Dátum uzavretia 5.5.2022
Dátum zverejnenia 5.5.2022
Dátum účinnosti 5.5.2022
31.3.2022
Dobraobec
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dobraobec
Predmet Dobraobec
Dátum zverejnenia 31.3.2022
7.3.2022
Zmluva o dielo
Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Ing. Jozef Horniak - VIALLE
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Dátum zverejnenia 7.3.2022
2.3.2022
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
Predmet Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
Dátum zverejnenia 2.3.2022
24.2.2022
Zmluva o úvere č.114/001/22
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o úvere č.114/001/22
Predmet Zmluva o úvere č.114/001/22
Dátum zverejnenia 24.2.2022
2.2.2022
Kúpna zmluva - traktor ZETOR MAJOR CL 80
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva - traktor ZETOR MAJOR CL 80
Predmet Kúpna zmluva - traktor ZETOR MAJOR CL 80
Dátum zverejnenia 2.2.2022
31.1.2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dátum zverejnenia 31.1.2022
27.1.2022
Zmluva o poskytnutí NFP - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu obecného úradu Čaka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí NFP - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu obecného úradu Čaka
Predmet Zmluva o poskytnutí NFP - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu obecného úradu Čaka
Dátum zverejnenia 27.1.2022
24.1.2022
Hromadná licenčná zmluva
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Hromadná licenčná zmluva
Predmet Hromadná licenčná zmluva
Dátum zverejnenia 24.1.2022
21.12.2021
Zmluva o dielo č. 02122021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 02122021
Predmet Zmluva o dielo č. 02122021
Dátum zverejnenia 21.12.2021
21.12.2021
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/10/2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/10/2021
Predmet Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/10/2021
Dátum zverejnenia 21.12.2021
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00