SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
26.10.2023
Kúpna zmluva
Milan Viglaš, Hana Viglašová
Detail zmluvy 10/2023
Číslo 10/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Milan Viglaš, Hana Viglašová
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 1879.68
Dátum uzavretia 26.10.2023
Dátum zverejnenia 26.10.2023
23.10.2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Slovenská agentúra životného prostredia
Detail zmluvy POD 18/2023
Číslo POD 18/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Slovenská agentúra životného prostredia
Zmluvná strana 2 IČO 00626031
Názov Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Predmet Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Cena 8000
Dátum uzavretia 12.10.2023
Dátum zverejnenia 23.10.2023
19.10.2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Detail zmluvy 23/15/010/69
Číslo 23/15/010/69
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Predmet Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Cena 0
Dátum uzavretia 19.10.2023
Dátum zverejnenia 19.10.2023
14.9.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Nitriansky samosprávny kraj
Detail zmluvy 692023
Číslo 692023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Nitriansky samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37861298
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie
Cena 5000
Dátum uzavretia 6.9.2023
Dátum zverejnenia 14.9.2023
Dátum účinnosti 12.9.2023
8.9.2023
Dodatok č.2 k poistnej zmluve
UNION poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 11-416292
Číslo 11-416292
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 UNION poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31322051
Názov Dodatok č.2 k poistnej zmluve
Predmet Dodatok č.2 k poistnej zmluve
Cena 57.60
Dátum uzavretia 7.9.2023
Dátum zverejnenia 8.9.2023
6.9.2023
Podpora pomáhajúcich profesií 3
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Detail zmluvy 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_207
Číslo 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_207
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Zmluvná strana 2 IČO 00164348
Názov Podpora pomáhajúcich profesií 3
Predmet Podpora pomáhajúcich profesií 3
Cena 0
Dátum uzavretia 7.8.2023
Dátum zverejnenia 6.9.2023
17.8.2023
Hromadná licenčná zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Detail zmluvy VP/23/56382/001
Číslo VP/23/56382/001
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Zmluvná strana 2 IČO 00178454
Názov Hromadná licenčná zmluva
Predmet Hromadná licenčná zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 17.8.2023
Dátum zverejnenia 17.8.2023
14.8.2023
Zmluva č.5/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom
Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Detail zmluvy 52023
Číslo 52023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Brantner Nové Zámky, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 31440289
Názov Zmluva č.5/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom
Predmet Zmluva č.5/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom
Cena 0
Dátum uzavretia 4.8.2023
Dátum zverejnenia 14.8.2023
17.7.2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 072023
Číslo 072023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Cena 0
Dátum uzavretia 17.7.2023
Dátum zverejnenia 17.7.2023
11.7.2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovedenej osoby
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Detail zmluvy ZO/2018A15156-1
Číslo ZO/2018A15156-1
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 osobnyudaj.sk, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 50528041
Názov Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovedenej osoby
Predmet Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovedenej osoby
Cena 58.80
Dátum uzavretia 30.6.2023
Dátum zverejnenia 11.7.2023
7.7.2023
Zmluva č.274/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
Nitriansky samosprávny kraj
Detail zmluvy 274/2023/ŠKOLaŠ
Číslo 274/2023/ŠKOLaŠ
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Nitriansky samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37861298
Názov Zmluva č.274/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
Predmet Zmluva č.274/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
Cena 800
Dátum uzavretia 28.6.2023
Dátum zverejnenia 7.7.2023
21.6.2023
Kúpna zmluva
Ľubomíra Sádovská
Detail zmluvy 21062023
Číslo 21062023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Ľubomíra Sádovská
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 21000
Dátum uzavretia 21.6.2023
Dátum zverejnenia 21.6.2023
15.6.2023
Poistenie majetku
UNION poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 11-416292
Číslo 11-416292
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 UNION poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31322051
Názov Poistenie majetku
Predmet Poistenie majetku
Cena 151.88
Dátum uzavretia 14.6.2023
Dátum zverejnenia 15.6.2023
29.5.2023
Povinné zmluvné poistenie
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 72901167
Číslo 72901167
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31595544
Názov Povinné zmluvné poistenie
Predmet Povinné zmluvné poistenie
Cena 18
Dátum uzavretia 24.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
19.5.2023
Kúpna zmluva
Ľubomíra Sádovská
Detail zmluvy 2/05/2023
Číslo 2/05/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Ľubomíra Sádovská
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 376.20
Dátum uzavretia 19.5.2023
Dátum zverejnenia 19.5.2023
17.5.2023
Darovacia zmluva
Ing. Miroslav Špaňo
Detail zmluvy 1/5/2023
Číslo 1/5/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Ing. Miroslav Špaňo
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 15.5.2023
Dátum zverejnenia 17.5.2023
3.5.2023
Zmluva o poskytovaní služieb
MK hlas, s.r.o.
Detail zmluvy VM FLORIAN
Číslo VM FLORIAN
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 MK hlas, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 45352303
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Cena 28.80
Dátum uzavretia 2.5.2023
Dátum zverejnenia 3.5.2023
27.4.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1423068
Číslo 1423068
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Cena 0
Dátum uzavretia 27.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
24.4.2023
Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie
Detail zmluvy 20/04/2023
Číslo 20/04/2023
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie
Zmluvná strana 2 IČO 42065534
Názov Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
Predmet Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
Cena 0
Dátum uzavretia 20.4.2023
Dátum zverejnenia 24.4.2023
12.4.2023
DODATOK č.4 K ZMLUVE O DIELO č. 01/10/2021
IB mont, s.r.o.
Detail zmluvy Dodatokč.4 K ZMLUVE O DIELO č.01/10/2021
Číslo Dodatokč.4 K ZMLUVE O DIELO č.01/10/2021
Zmluvná strana 1 Obec Čaka
Zmluvná strana 1 IČO 00306843
Zmluvná strana 2 IB mont, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36611573
Názov DODATOK č.4 K ZMLUVE O DIELO č. 01/10/2021
Predmet DODATOK č.4 K ZMLUVE O DIELO č. 01/10/2021
Cena 235598
Dátum uzavretia 17.3.2023
Dátum zverejnenia 12.4.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00