SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rekonštrukcia Domu smútku

Rekonštrukcia Domu smútku
Prijímateľ:
Obec Čaka, 112, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:


31 841,07 eur
Výška poskytnutého príspevku:
EU 21 227,38 eur
ŠR 5 306,85 eur
Vlastné.
5 306,84
Začiatok projektu:
5/2015
Ukončenie projektu:
6/2015
Stručný opis projektu:
Rekonštrukcia Domu smútku zahŕňa opravu strechy, zateplenie budovy a novú fasádu. Opravou strechy sa zabránilo presakovaniu vody do budovy, zamedzilo sa vlhnutiu múrov, opadávaniu omietky a znehodnoteniu maľovky. Dom smútku je dôstojným miestom na uloženie a rozlúčku so zosnulými našej obce.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00