SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rekonštrukcia vodovodu do telocvične pri ZŠ s MŠ Čaka

Rekonštrukcia vodovodu do telocvične pri ZŠ s MŠ Čaka
Prijímateľ:
Základná škola s materskou školou Čaka, č. 364, 935 68
Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, obec Čaka
Celkové oprávnené výdavky:


2 640,50 eur
Výška poskytnutého príspevku:
2 253,- eur
Vlastné:
237,50 eur + VO 150,- eur
Začiatok projektu:
3/2017
Ukončenie projektu:
3/2017
Stručný opis projektu:
Vonkajšie vodovodné potrubie do budovy telocvične v areály ZŠ s MŠ v Čake bolo poškodené. Cez poškodené potrubie unikalo značné množstvo vody. Prívod vody do telocvične bol uzatvorený a nebolo možné používať WC a sprchy. Sprevádzkovaním prívodu vody do telocvične pri ZŠ s MŠ v Čake bolo umožnené používanie WC a spŕch v dievčenskej ale aj v chlapčenskej časti šatne. Žiaci nemusia počas vyučovania prechádzať z budovy telocvične do budovy školy kvôli nefunkčným WC. Majú zabezpečenú hygienu splachovacími WC a tečúcou vodou na umývanie rúk prípadne na sprchovanie.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00