SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Dokumenty a VZN obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
5.4.2014
VZN č. 2/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Čaka
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN č. 2/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Čaka
5.4.2014
Príloha VZN - cenník služieb poskytovaných na pohrebisku obce Čaka
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov Príloha VZN - cenník služieb poskytovaných na pohrebisku obce Čaka
5.4.2014
VZN č. 4/2015 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Čaka
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN č. 4/2015 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Čaka
5.4.2014
VZN č. 3/2015 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO na území obce Čaka
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN č. 3/2015 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO na území obce Čaka
5.4.2014
VZN č.2/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN č.2/2015 o miestnom poplatku za KO a DSO
5.4.2014
VZN č.1/2015 o dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN č.1/2015 o dani z nehnuteľnosti
5.4.2014
VZN - návrh 12.3.2013
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - návrh 12.3.2013
5.4.2014
VZN - stravné k 1.1.2013
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - stravné k 1.1.2013
5.4.2014
VZN - Životné prostredie
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - Životné prostredie
5.4.2014
VZN - Miestny poplatkok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - dodatok č. 1
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - Miestny poplatkok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - dodatok č. 1
5.4.2014
VZN - dotacie skola
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - dotacie skola
5.4.2014
VZN - O dani za užívanie verejného priestranstva
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - O dani za užívanie verejného priestranstva
5.4.2014
VZN - Ubytovanie
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - Ubytovanie
5.4.2014
VZN - Pohrebisko
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - Pohrebisko
5.4.2014
VZN - Daň za nevýherné hracie prístroje
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - Daň za nevýherné hracie prístroje
5.4.2014
VZN - O dani za jadrové zariadenie
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - O dani za jadrové zariadenie
5.4.2014
VZN - O dani z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - O dani z nehnuteľnosti
5.4.2014
VZN - Daň za psa
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - Daň za psa
5.4.2014
VZN - Daň za predajné automaty
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN - Daň za predajné automaty
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00