SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Dokumenty a VZN obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
29.2.2024
Úroveň vytriedenia KO za rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 29.2.2024
Názov Úroveň vytriedenia KO za rok 2023
Prílohy
9607e_Úroveň vytriedenie KO za rok 2023.pdf
29.2.2024
Ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 29.2.2024
Názov Ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023
Prílohy
41b3e_Ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023.pdf
2.10.2023
Zásady o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2023
Názov Zásady o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Prílohy
83b43_Zásady ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.pdf 575b6_Základné informácie.pdf
26.4.2023
VZN obce Čaka doplnok č. 1/2023
Detail dokumentu
Dátum 26.4.2023
Názov VZN obce Čaka doplnok č. 1/2023
Prílohy
12801_Doplnok VZN Obce Čaka č. 1_2023.pdf
15.12.2022
VZN č.5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka škols. zar.
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN č.5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka škols. zar.
Popis VZN č.5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka škols. zar.
Prílohy
0ae7d_VZN č.52022 určenie výšky fin. prost. na mzdy a prev. MŠ a škol. zar..pdf
15.12.2022
VZN č. 3/2022 - doplnok k VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN č. 3/2022 - doplnok k VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Popis VZN č. 3/2022 - doplnok k VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Prílohy
5bee3_VZN č.32022 KO.pdf
15.12.2022
Príloha VZN č.4/2022- cenník služieb na pohrebisku
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov Príloha VZN č.4/2022- cenník služieb na pohrebisku
Prílohy
09dd9_Priloha VZN č.4-2022- cennik sluzieb poskytovanych na pohrebisku s účinnosťou od 1.1.2023.pdf
15.12.2022
Doplnok VZN obce Čaka č. 2/2022
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov Doplnok VZN obce Čaka č. 2/2022
Prílohy
19a25_Doplnok VZN obce Čaka č. 2_2022.pdf
26.8.2022
Doplnok VZN obce Čaka č 12022, ktorým sa dopĺňa a meni VZN č. 12019
Detail dokumentu
Dátum 26.8.2022
Názov Doplnok VZN obce Čaka č 12022, ktorým sa dopĺňa a meni VZN č. 12019
Prílohy
936b0_Doplnok VZN obce Caka c 12022 ktorym sa doplna a meni VZN c. 12019.pdf
6.4.2022
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - ROK 2019
Detail dokumentu
Dátum 6.4.2022
Názov Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - ROK 2019
Prílohy
e2706_Uroven vytriedenia komunalnych odpadov.pdf e2706_Ohlasenie o vzniku odpadu a nakladanie s nim rok 2019.pdf
28.2.2022
Ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2022
Názov Ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním rok 2021
Prílohy
42567_Ohlaseni o vzniku odpadu a nakladani s ním - 2021.pdf 42567_Uroven vytriedenia KO za rok 2021.pdf
1.10.2021
Doplnok VZN obce Čaka č. 22021, ktorým sa dopĺňa a nemí VZN č. 12019
Detail dokumentu
Dátum 1.10.2021
Názov Doplnok VZN obce Čaka č. 22021, ktorým sa dopĺňa a nemí VZN č. 12019
Prílohy
31937_Doplnok VZN Obce Caka c. 2_2021.pdf
1.10.2021
Všeobecne záväzné nariadenia obce Čaka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 1.10.2021
Názov Všeobecne záväzné nariadenia obce Čaka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Prílohy
233d5_VZN o poskytovaní dotácií obcou.pdf
7.9.2021
VZN obce Čaka o poskytovaní dotácií obcou
Detail dokumentu
Dátum 7.9.2021
Názov VZN obce Čaka o poskytovaní dotácií obcou
Prílohy
253cf_Návrh - VZN o poskytovaní dotácií.pdf
19.3.2021
VZN č. 1 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka ZŠ
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2021
Názov VZN č. 1 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka ZŠ
Prílohy
d3194_VZN c.1 o urceni vysky financnych prostriedkov na skoly a skolske zariadenia.docx
2.3.2021
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - ROK 2020
Detail dokumentu
Dátum 2.3.2021
Názov Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - ROK 2020
Prílohy
2c0fd_Uroven vytriedenia KO za rok 2020.pdf 2c0fd_Ohlaseni o vzniku odpadu a nakladani s nim za rok 2020.pdf
16.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2020
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO
Prílohy
4f813_VZN c.1- 2020 o miestnom poplatku za komunalny odpad a drobny stavebny odpad.docx
28.11.2019
Návrh doplnenia VZN č. 3/2016 o sociálnych službách
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2019
Názov Návrh doplnenia VZN č. 3/2016 o sociálnych službách
Prílohy
bbc06_Navrh doplnenia VZN 3- 2016 socialnych slubach.doc
22.5.2019
Navrh VZN poplatky MS SKD a stravne
Detail dokumentu
Dátum 22.5.2019
Názov Navrh VZN poplatky MS SKD a stravne
Prílohy
64790_Navrh VZN poplatky MS SKD a stravne.pdf
5.4.2014
VZN č.1/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ČAKA
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN č.1/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ČAKA
Prílohy
9edd3_VZN c. 12019.pdf
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00