SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Dokumenty a VZN obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.12.2022
VZN č.5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka škols. zar.
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN č.5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka škols. zar.
Popis VZN č.5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka škols. zar.
15.12.2022
VZN č. 3/2022 - doplnok k VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN č. 3/2022 - doplnok k VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Popis VZN č. 3/2022 - doplnok k VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
15.12.2022
Príloha VZN č.4/2022- cenník služieb na pohrebisku
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov Príloha VZN č.4/2022- cenník služieb na pohrebisku
15.12.2022
Doplnok VZN obce Čaka č. 2/2022
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov Doplnok VZN obce Čaka č. 2/2022
26.8.2022
Doplnok VZN obce Čaka č 12022, ktorým sa dopĺňa a meni VZN č. 12019
Detail dokumentu
Dátum 26.8.2022
Názov Doplnok VZN obce Čaka č 12022, ktorým sa dopĺňa a meni VZN č. 12019
6.4.2022
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - ROK 2019
Detail dokumentu
Dátum 6.4.2022
Názov Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - ROK 2019
28.2.2022
Ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2022
Názov Ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním rok 2021
1.10.2021
Doplnok VZN obce Čaka č. 22021, ktorým sa dopĺňa a nemí VZN č. 12019
Detail dokumentu
Dátum 1.10.2021
Názov Doplnok VZN obce Čaka č. 22021, ktorým sa dopĺňa a nemí VZN č. 12019
1.10.2021
Všeobecne záväzné nariadenia obce Čaka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 1.10.2021
Názov Všeobecne záväzné nariadenia obce Čaka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
7.9.2021
VZN obce Čaka o poskytovaní dotácií obcou
Detail dokumentu
Dátum 7.9.2021
Názov VZN obce Čaka o poskytovaní dotácií obcou
19.3.2021
VZN č. 1 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka ZŠ
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2021
Názov VZN č. 1 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka ZŠ
2.3.2021
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - ROK 2020
Detail dokumentu
Dátum 2.3.2021
Názov Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - ROK 2020
16.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2020
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO
28.11.2019
Návrh doplnenia VZN č. 3/2016 o sociálnych službách
Detail dokumentu
Dátum 28.11.2019
Názov Návrh doplnenia VZN č. 3/2016 o sociálnych službách
22.5.2019
Navrh VZN poplatky MS SKD a stravne
Detail dokumentu
Dátum 22.5.2019
Názov Navrh VZN poplatky MS SKD a stravne
5.4.2014
VZN č.1/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ČAKA
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN č.1/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce ČAKA
5.4.2014
Ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním - Rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov Ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním - Rok 2018
5.4.2014
VZN č. 1/2017 o zavedený a poskytovaní elektronických služieb
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN č. 1/2017 o zavedený a poskytovaní elektronických služieb
5.4.2014
VZN č.4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čaka
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN č.4/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Čaka
5.4.2014
VZN č.3/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Čaka
Detail dokumentu
Dátum 5.4.2014
Názov VZN č.3/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Čaka
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00