SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Obecné zastupiteľstvo

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
17.6.2024
Zasadnutie OZ 19.06.2024
Detail dokumentu
Dátum 17.6.2024
Názov Zasadnutie OZ 19.06.2024
Prílohy
0e37c_Pozvanka 19.6.2024.pdf 2c00d_Kontrola hospodárenia MŠ.pdf 1bea2_Záverečný účet 2023.pdf 1233c_Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Čaka 2023.pdf
19.3.2024
Zasadnutie OZ 25.3.2024
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2024
Názov Zasadnutie OZ 25.3.2024
Prílohy
b510e_Pozvánka 25.3.2024.pdf 1673e_Zásady hospodárenia ČAKA.docx 09abf_Správa o kontrolnej činnosti Čaka.pdf fe86b_Správa inventarizacia.pdf d2b3f_sťažnosti Čaka.pdf 4300b_Kontrola prevodov Čaka.pdf 9c427_Z a p i s n i c a 25.03.2023.pdf
12.12.2023
Zasadnutie OZ 19.12.2023
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2023
Názov Zasadnutie OZ 19.12.2023
Popis https://caka.eu/nahravky?kategoria=3
Prílohy
d598e_pozvánka OZ 19.12.2023.pdf 4f36b_Návrh plánu kontrolnej činnosti Čaka.pdf 5e574_Návrh Rozpočet 2024 ČAKA.pdf 85897_Správa z kontroly pokladne.pdf e25cf_správa kontrola ZŠ.pdf c0c3b_VZN - doplnok MŠ s škol.zar..pdf 93afe_Zapisnica z 19.12.2023.pdf
26.10.2023
Zasadnutie OZ 25.10.2023
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov Zasadnutie OZ 25.10.2023
Popis https://caka.eu/nahravky?kategoria=3
Prílohy
883c0_Pozvánka zasadnutie OZ 25.10.2023.pdf 5b06d_Uznesenia 25.10.2023 - voľba HK.pdf 1a623_ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA OBÁLOK.pdf 7fa6b_Zápisnica OZ zo dňa 25.10.2023 voľba.pdf 829e9_Z a p i s n i c a 25.10.2023.pdf
22.9.2023
Zasadnutie OZ 27.09.2023
Detail dokumentu
Dátum 22.9.2023
Názov Zasadnutie OZ 27.09.2023
Prílohy
445a2_Pozvánka zasadnutie OZ 27.09.2023.pdf 24967_Zásady ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.pdf cc86b_Základné informácie.pdf 762ec_Obchodná verejná súťaž na prenájom poľnohodpodárskej pôdy.pdf 84cbd_Výberové konanie na funkciu Hl. kontrolóra obce Čaka.pdf 85206_NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.7.pdf bb933_NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.8.pdf 6509e_NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č9.pdf 97614_Z a p i s n i c a 27.09.2023.pdf 2ae88_export-27.9.2023.mp3
14.6.2023
Zasadnutie OZ - 20.06.2023
Detail dokumentu
Dátum 14.6.2023
Názov Zasadnutie OZ - 20.06.2023
Prílohy
77aa0_Pozvánka 20.06.2023.pdf 40843_Návrh plánu kontrolnej činnosti Čaka na II. polrok 2023.docx 820fb_Záverečný účet obce rok 2022.pdf f672e_Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2022.pdf 9e6de_Správa z kontrolnej činnosti.pdf 6a5c2_Z a p i s n i c a 20.06.2023.pdf
20.4.2023
Zasadnutie OZ - 24.04.2023
Detail dokumentu
Dátum 20.4.2023
Názov Zasadnutie OZ - 24.04.2023
Prílohy
8cf2f_Pozvanka 24.04.2023.pdf 0fbba_Z a p i s n i c a 24.04.2023.pdf 0679b_24.04.2023.mp3
13.3.2023
Zasadnutie OZ - 16.03.2023
Detail dokumentu
Dátum 13.3.2023
Názov Zasadnutie OZ - 16.03.2023
Prílohy
a4acc_Pozvánka OZ 16.3.2023.pdf 8f460_Správa kontrola nájomných vzťahov.pdf caf81_Žiadosť o dokúpenie pozemkov.pdf e3af4_1d841e_16.03.2023.mp3 36612_Z a p i s n i c a 16.3.2023.pdf
23.1.2023
Zasadnutie OZ - 25.1.2023
Detail dokumentu
Dátum 23.1.2023
Názov Zasadnutie OZ - 25.1.2023
Prílohy
c074b_Pozvanka 25.01.2023.pdf a6daa_Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 Čaka.pdf 9a224_Správa z kontroly pokladne a faktúr Čaka.pdf ed565_Kontrola vybavovania sťažností Čaka.pdf 42799_Z a p i s n i c a 25.1.2023.pdf
8.12.2022
Zasadnutie OZ - 14.12.2022
Detail dokumentu
Dátum 8.12.2022
Názov Zasadnutie OZ - 14.12.2022
Prílohy
7b001_Pozvánka 14.12.2022.pdf 93323_Návrh plánu kontrolnej činnosti Čaka na I. polrok 2023.pdf 59e36_Správa dotácie.pdf 38c97_Správa zverejňovanie.pdf 7a4f8_Návrh VZN- Obec Čaka doplnok - č.22022.pdf 98259_Priloha VZN - cennik sluzieb poskytovanych na pohrebisku s účinnosťou od 1.1.2023.pdf 258cf_VZN - doplnok MŠ s škol.zar. č.52022.pdf 97999_VZN KO č.32022.pdf 99345_Rozpočet -2023.pdf 18356_Stanovisko rozpočet Čaka.pdf 1ffeb_Zapisnica 14.12.2022.pdf
30.11.2022
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutie OZ 24.11.2022
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2022
Názov Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutie OZ 24.11.2022
Prílohy
0d9d2_Pozvánka 24.11.2022.pdf 8ba44_Zapisnica z ustanovujuceho zasadnutie OZ 24.11.2022.pdf
19.8.2022
Zasadnutie OZ - 24.08.2022
Detail dokumentu
Dátum 19.8.2022
Názov Zasadnutie OZ - 24.08.2022
Prílohy
83b7f_Pozvanka 24.08.2022.pdf bd587_Návrh VZN- Obec Čaka doplnok - č. 1_2022.pdf 9bd5d_NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č.10.pdf 95bf4_Správa pokladňa.pdf b6c09_Zasadanie 24_08_2022.mp3 1105d_Z a p i s n i c a 24.08.2022.pdf 3693e_stanovisko HL k dodrzaniu pravidiel tykajucich sa pouzivania NZF.pdf
23.6.2022
Zasadnutie OZ - 28.6.2022
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2022
Názov Zasadnutie OZ - 28.6.2022
Prílohy
08539_pozvanka 28.06.2022.doc 91a64_Zaverecny ucet obce rok 2021.pdf c5ac1_Stanovisko zaverecny ucet Caka.pdf 36941_Navrh planu kontrolnej cinnosti Caka na II. polrok 2022.pdf 4165f_Z a p i s n i c a 28.06.2022.pdf 51f5f_Zvukovy_zaznam_ zo_zasadnutia_OCZ_28_06_2022.MP3
18.3.2022
Zasadnutie OZ - 24.03.2022
Detail dokumentu
Dátum 18.3.2022
Názov Zasadnutie OZ - 24.03.2022
Prílohy
ea04d_Pozvanka 24.03.2022.pdf ea04d_Sprava o kontrolnej cinnosti za rok 2021.pdf ea04d_Kontrola vybavovania staznosti za rok 2021.pdf ea04d_Sprava z kontroly doslych faktur za rok 2021 so zameranim na hospodarnost efektivnost.docx da064_Zapisnica 24.03.2022.pdf 70dce_Zvukovy_zaznam_s_OCZ_24_3_2022.mp3
15.12.2021
Zasadnutie OZ 21.12.2021
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2021
Názov Zasadnutie OZ 21.12.2021
Prílohy
6fdef_Pozvanka zasadnutie OZ - 21.12.2021.pdf 6fdef_Stanovisko k navrhu rozpoctu obec Čaka.docx 6fdef_Navrh rozpoctu na roky 2022- 2024.pdf 6fdef_Sprava z vykonanej kontroly vykonu verejnej moci elektronicky.pdf 6fdef_Navrh planu kontrolnej cinnosti hl. kontrolora na I.polrok 2022Čaka.pdf 6fdef_Navrh na vyhotovovanie obrazovo-zvukoveho zaznamu z rokovnia OZ.jfif 6fdef_Zapisnica 21.12.2021_copy_copy.pdf
27.9.2021
Zasadnutie OZ - 30.09.2021
Detail dokumentu
Dátum 27.9.2021
Názov Zasadnutie OZ - 30.09.2021
Prílohy
40931_Pozvanka 30.09.2021.pdf 40931_Upozornenie prokuratora.pdf 40931_Sprava kontrola na zaklade postupeneho podnetu z OP.pdf 40931_Navrh VZN- Obec Čaka doplnok.docx 40931_Navrh - VZN o poskytovani dotacii obcou.doc 40931_TOP CREDIT- ziadost o odpredaj pozemku.pdf 40931_Sprava inventarizacia Čaka_copy.pdf 40931_Sprava kontrola dotacii Čaka_copy.pdf 40931_Zapisnica 30.09.2021.pdf
16.6.2021
Zasadnutie OZ - 23.6.2021
Detail dokumentu
Dátum 16.6.2021
Názov Zasadnutie OZ - 23.6.2021
Prílohy
4ed1d_pozvanka 23.6.2021.pdf 4ed1d_stanovisko z.u. aka 2020.pdf 4ed1d_Navrh zaverecny ucet obce rok 2020.docx 4ed1d_Plan kontrolnej cinnosti na II. polrok 2021 (1).pdf 4ed1d_Sprava z kontroly osobnych nakladov ZS.pdf 4ed1d_Ziadost o odpredaj pozemku.pdf 4ed1d_Zapisnica 23.06.2021_copy.pdf
8.3.2021
Zasadnutie OZ - 17.03.2021
Detail dokumentu
Dátum 8.3.2021
Názov Zasadnutie OZ - 17.03.2021
Prílohy
d972a_Pozvanka 17.03.2021.doc d972a_Navrh c.1 - 2021 VZN o urceni vysky financnych prostriedkov na skoly a skolske zariadenia (1).docx d972a_Stanovisko rozpocet Caka.pdf d972a_Navrh rozpoctu obce Caka 2021-2023.xlsx d972a_Sprava o kontrolnej cinnosti aka.pdf d972a_Kontrola vybavovania staznosti Caka (2).pdf d972a_Zapisnica 17.03.2021.pdf
13.11.2020
Zasadnutie OZ 18.11.2020
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2020
Názov Zasadnutie OZ 18.11.2020
Prílohy
c426f_Pozvanka 18.11. 2020.doc c426f_Zapisnica 18.11.2020.pdf
10.10.2020
Zasadnutie OZ 15.12.2020
Detail dokumentu
Dátum 10.10.2020
Názov Zasadnutie OZ 15.12.2020
Prílohy
82037_Pozvanka 15.12.2020.doc 82037_VZN KO finalna verzia - oprava.docx 82037_Sprava Z s M aka.docx 82037_Plan kontrolnej cinnosti Caka za I. polrok 2021.docx 82037_Zapisnica 15.12.2021.pdf
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čaka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • Ut: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
  • St: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8:00 - 12:00